Լսողական խնդիր ունեցող կանանց իրազեկում կանանց առողջապահական հարցերով

ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ համագործակցության արդյունքում կատարում ենք իրազեկում կանանց առողջության համար կարևոր սքրինինգային ծրագրերի շրջանակներում։ Համագործակցության արդյունքում օգտվելով ՀՀ առողջապահության նախարարության նյութերից անշահախնդիր կերպով իրականացնում ենք լսողական և խոսակցական խնդիր ունեցող կանանց առողջական հարցերի իրազեկման բարձրացմանն ուղղված տեսահոլովակների նկարահանում: Նկարահանվել են տեսահոլովակներ պապիլոմա վիրուսի, գրիպի և ՄԻԱՎ\ՁԻԱՀ-ի մասին: Տեսահոլովակները պատրաստվել են ՀԿ կամավոր Լիլիթ Պողոսյանի կողմից, ընթերցում է ՀԿ նախագահ Մարիամ Կուրշուդյանը և թարգմանում է սուրդո թարգմանիչ Գոհար Մելիքյանը: