ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ (Home)

Ներառական և չխտրականացնող հասարակության ստեղծում, որտեղ կանայք կմասնակցեն որոշումների ընդունման գործընթացին