Լսողական և խոսակցական խնդիր ունեցող կանանց կարիքների գնահատում,նրանց համար 911 ՍՈՍ ծառայության ստեղծում։Նրանց հանդիպումը ՀՀ Նախարարությունների ներկայացուցիչների հետ։