«Գենդերային հավասարության խնդիրները ՀՀ քաղծառայության համակարգում» հետազոտության ներկայացում