Կանանց հասարակաքաղաքական մասնակցություն

Կանանց հասարակաքաղաքական մասնակցություն

Կանանց հասարաքաղաքական մասնակցության ռազմավարական նպատակը մանրամասն ներկայացնում է «Ֆոր Ֆեմ/4ՖԵՄ» կանանց իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության անցնելիք ճանապարհը` ուղղված հասարակաքաղաքական կյանքում` խաղաղաշինական և որոշումների կայացման գործընթացներում, ինչպես նաև էկո-ֆեմինիզմում և ակտիվիստական արվեստում համերաշխության և քույրության միջոցով կանանց ակտիվ մասնակցության խթանմանն ու աջակցությանը: Կանանց հասարաքաղաքական մասնակցության բարձրացման գաղափարի տարածումը դիտվում է որպես կարևոր նախապայման հավասար հնարավորություններ ունենալու համար, որն էլ նպաստում է աղքատության և խտրականացման վերացմանը, գենդերային հավասարության իրագործմանը և տարածքային կայուն զարգացմանը:

«Ֆոր Ֆեմ/4ՖԵՄ» կանանց իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության համար կանանց հասարաքաղաքական մասնակցության ռազմավարական նպատակի իրականացումն ուղղված է հասարակությունում կանանց հավասարության հաստատմանը, որովհետև կանայք ենթարկվում են խտրականացման, բռնության, կրկնակի խտրականացման և զոհայնացման:

Ռազմավարական նպատակն ապահովում է կազմակերպության տեսլականի, առաքելությանը, արժեքներին, առաջնահերթություններին վերաբերող ներքին ուղղորդում և կանանց հասարակաքաղաքական մասնակցության հեռանկարի հնարավորություն:

 

Նպատակը

«Ֆոր Ֆեմ/4ՖԵՄ» կանանց իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության համար կանանց հասարաքաղաքական մասնակցության ռազմավարության հիմնական նպատակը կանանց հասարակաքաղաքական մասնակցության հեռանկարային ծրագրի զարգացման ու գործունեության իրականացման արդյունքում մարդու իրավունքների հավասար հասարաքաղաքական ինտեգրմանը  իրացումն է:

Ռազմավարությունը նպատակաուղղված է կառուցելու այնպիսի հասարակություն, որտեղ գոյություն ունի սեռերի հավասար մասնակցություն և որտեղ մարդու իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածությունն ու դրանց պաշտպանությունը սկզբունքային են:

Մեր տեսլականը ներառական, համագործակցող, բազմակողմանի զարգացած և չխտրականացնող հասարակության ստեղծումն է, որտեղ կանայք կլինեն ֆինանսապես անկախ և կմասնակցեն պետության տնտեսության կազմակերպմանն ու որոշումների ընդունման գործընթացին:

Խնդիրները

Ռազմավարության խնդիրներն են.

 • Բարձրացնել կանանց դերը հասարակության մեջ
 • Առաջ մղել կանանց հավասարությունը որոշումների կայացման մեջ` կազմավորելու համար հասարակության կայուն զարգացումը
 • Նպաստել կանանց` մասնավորապես սոցիալապես անապահով կանանց տնտեսական հզորացման ու ֆինանսական անկախությունը
 • Բարձրացնել հաշմանդամություն ունեցող կանանց ներգրավածծությունը աշխատանքային շուկայում և հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում
 • Ստեղծել հարթակ` կանանց համագործակցության, փոխադարձ աջակցության և ինքնարտահայտման համար:
 • Նպաստել կանանց մարգինալացված խմբերի հզորացմանն ու սոցիալական ինտեգրմանը:
 • Օգնել կանանց իրացնելու իրենց լիարժեք իրավունքները
 • Խթանել կանանց ակտիվիզմը
 • Նվազեցնել գենդերային անհավասարությունը տնտեսական զարգացմանը վերաբերող քաղաքականություններում:
 • Նպաստել կայուն զարգացման նպատակներին և շրջակա միջավայրի պահպանմանը` խթանելով կանանց հասարակաքաղաքական մասնակցությունը
 • Նպաստել խաղաղության հաստատմանը` բարձրացնելով կանանց ներգրավվածության մակարդակը խաղաղաշինական և բանակցային գործընթացներում:

 

Սկզբունքներ

«Ֆոր Ֆեմ/4ՖԵՄ» կանանց իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության` կանանց հասարաքաղաքական մասնակցության ռազմավարական նպատակի սկզբունքները հետևյալն են.

 • Բարձրացնել կանանց հասարակաքաղաքական մասնակցությունը նշանակում է ստեղծել մի միջավայր, որտեղ մարդու իրավունքներն ու հնարավորությունները կախված չեն անձի սեռից
 • Հաշմանդամություն ունեցող կանանց հնարավորությունների և իրավունքների ընդլայնումը առանցքային դեր է խաղում կանանց հասարաքաղաքական մասնակցության բարձրացման համար։Հնարավորությունների և իրավունքերի ընդլայնմամբ, հաշմանդամություն ունեցող կանայք հնարավորություն են ստանում դառնալ հասարակության լիարժեք անդամ:
 • Կանանց հասարակաքաղաքական մասնակցության բարձրացմանը հասնելու համար անհրաժեշտ է կանանց հավասար մասնակցությունը տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական գործընթացներոմ: Այն ներառում է կանանց իրավունքը` ձևակերպել իրենց կարիքները և հետաքրքրությունները (ինչպես նաև իրենց հասարակության տեսլականը), վերահսկել իրենց կյանքը:
 • Կանանց հասարակաքաղաքական մասնակցության ցածր մակարդակն այնպիսի խնդիր է, որն առկա է ամբողջ հասարակությունում և դրա բոլոր շերտերում, ուստի խնդրի լուծումը ենթադրում է աշխատանք հասարակության բոլոր շերտերի և ենթակառուցվածքների հետ: