ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ (Home)

— Մարդու իրավունքների պաշտպանություն
— Գենդերային հավասարություն և սոցիալական
— արդարություն Ներառականություն և փոխկապվածություն